Back
BackToMain
PrevMode
Mode

תכנית לימודים בהבנת הנקרא ובהבעה כיתה ז'

תכנית לימודים בהבנת הנקרא ובהבעה

כיתה ז'

1.       זוהי תכנית לימודים, המשלבת מיומנויות שלהב"ת, הבעה, הבנת הנקרא, סמנטיקה, פיז"ה ומיצ"ב.

2.       התרגול השנתי מתבסס על שלושה טקסטים: מידעי, מדריך ומפעיל וטיעוני.

3.       יהיה תרגול רב של טקסטים והתנסות בכתיבה ובהמרות שונות מסוגה לסוגה.

 

הנושאים

מספר שיעורים

חודש

הערות

טרום קריאה:

טקסט מידעי, מדריך ומפעיל וטיעוני

3

ספטמבר

מאפייני כל טקסט+ דוגמות לצורך המחשה (למשל, בטקסט מדריך ומפעיל – דף מספר בישול, תקנון בית-הספר וכו')

הפקת מידע מכותרת + פרטי תעודת זהות

2

ספטמבר

שאלות על הכותרת, מה גורם לכותרת להיות עובדתית או פיקנטית?

סמיכות – נסמך וסומך, שורש ומשפחות מילים

1

ספטמבר

 

פועל – פג"ז

1

ספטמבר

דף תרגול בנושא הפועל ודף תרגול מסכם בנושא סמיכות, שורש ופועל

קריאה מרפרפת וקריאה מעמיקה

1

ספטמבר

 

קריאה מעמיקה:

א. רצפים לוגיים: סיבה ותוצאה, זמן, בעיה ופתרונה והיבטים + משמעות מילות הקישור

6

אוקטובר

טקסט טיעוני: סיבה ותוצאה, בעיה ופתרונה

טקסט מידעי: זמן והיבטים

(על-פי חוברת ורודה, דפי מידע וחוברת כתומה)

 

ב. הסקת מסקנות על-ידי יצירת הכללות

3

נובמבר

שימוש בטקסטים של פיז"ה – 2, פרשנות והיסק – עמ' 4 – 5 (קסדת האופניים) + לצלם טקסטים קצרים מספר בנושא יצירת הכללות והסקת מסקנות

ג. הבנת המסר המרכזי

3

נובמבר

2 טקסטים על מסר גלוי ו-2 טקסטים עם מסר סמוי, איתור מידע (חוברת 1 – כסף מזויף – עמ' 12 – 13 – איתור מתמונה של טקסט מידעי), (מכתבים למערכת - עמ' 6 – 7  - איתור מידע לטבלה מטקסט טיעוני)

מילות הוראה ומילות שאלה

3

נובמבר

 

כתיבת תשובה כהלכה

2

ינואר

הקפדה על פתיחה, גוף וסיום

כתיבת מכתב רשמי, תגובה ואישי

5

ינואר

הסבר ותרגול

כתיבת טיעון

4

ינואר

 

טקסט פרסומי וכתיבת פרסומת

2

פברואר

מהו טקסט פרסומי והתנסות בכתיבה

סיכום קטע

4

פברואר

 

הקדמה – הסבר שיש בו שכנוע ומידע - פרשנות והיסק

2

פברואר

הפיכת טקסט הסבר למדריך ומפעיל – חוברת 2 – חוק היובש (עמ' 14- 15) - ללא שאלה 4 וללא המשל, הקפדה על פנייה בגוף שני ושמות פועל, לשון סתמית ושימוש בפעלי המלצה, הורדת השכנוע והתמקדות במידע, התייחסות להשוואה בין טקסט מידע הלקוח מלקסיקון לבין דף הסבר

סמנטיקה: אוצר מילים, מילון, משפחות מילים, מילים נרדפות, ניגודים, ניבים ופתגמים, מילים מכלילות, מילים לועזיות

10

מרץ

 

תרגולים שוטפים

10

מאפריל עד סוף השנה